Chính Sách Bảo Mật


Chào mừng quý khách (“Khách Hàng”) đến với Trang Điện Tử (như được định nghĩa bên dưới) của Công Ty TNHH Sức Mạnh Thể Thao (sau đây được gọi tắt là “Primal”, “Công Ty”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây (“Chính Sách Bảo Mật”) để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng và bảo mật thông tin do Khách Hàng cung cấp khi truy cập vào Trang Điện Tử của chúng tôi, www.primalperformancelab.com, và khi Khách Hàng sử dụng ứng dụng di động (sau đây được gọi tắt là “Ứng Dụng”) và các dịch vụ được cung cấp thông qua Trang Điện Tử và Ứng Dụng thuộc quyền sở hữu của Primal cũng như cách thức Primal tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng và (trong một số trường hợp nhất định) tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng.

Bằng việc truy cập vào Trang Điện Tử, sử dụng hoặc tải Ứng Dụng hoặc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi; Khách Hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý rằng thông tin cá nhân của Khách Hàng sẽ chịu sự ràng buộc theo các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Việc bạn sử dụng Trang Điện Tử, Ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi và bất kỳ tranh chấp nào về quyền riêng tư đều tuân theo Chính Sách này và Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi, bao gồm các giới hạn hiện hành về thiệt hại và giải quyết tranh chấp. Các Điều Khoản Sử Dụng cũng dựa theo Chính sách này theo hình thức tham chiếu .1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Công Ty thu thập thông tin của Khách Hàng, bao gồm thông tin cá nhân của Khách Hàng với các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn như sau:

Cung cấp dịch vụ của Chúng tôi đến Khách Hàng, giao tiếp với Khách Hàng về việc Khách Hàng sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, trả lời thắc mắc, đáp ứng yêu cầu và các mục đích khác liên quan tới dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Để thiết kế nội dung và thông tin Chúng tôi sẽ gửi hoặc trình bày cho Khách Hàng, gợi ý tùy chỉnh vị trí, gợi ý hỗ trợ và hướng dẫn cá nhân hóa; mặt khác cá nhân hóa các trải nghiệm của Khách Hàng trong quá trình sử dụng Trang Điện Tử và Ứng Dụng của Chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin được thu thập thông qua thiết bị theo dõi nhịp tim, thiết bị theo dõi số lượng các cú đấm, chỉ số quét cơ thể và các buổi luyện tập của Khách Hàng bên ngoài phòng tập được ghi nhận trên Ứng Dụng của Chúng tôi nhằm điều chỉnh chương trình và khóa học tập thể thao phù hợp với Khách Hàng cũng như thực hiện các thử thách tập luyện.

Sử dụng cho các mục đích quảng cáo, quảng bá thương hiệu của Chúng tôi theo pháp luật hiện hành. Đơn cử như Chúng tôi sử dụng thông tin của Khách Hàng như sử dụng địa chỉ thư điện tử của Khách Hàng để gửi bản tin, thư mời, chương trình khuyến mãi, chương trình ưu đãi đặc biệt hoặc liên hệ Khách Hàng về các sản phẩm, dịch vụ, thông tin về các buổi tập luyện hoặc những thông tin khác hữu ích cho Khách Hàng.

Chúng tôi sử dụng thông tin của Khách Hàng (trong bảng tổng hợp) để hỗ trợ Chúng tôi quảng cáo thương hiệu Primal trên các Trang Điện Tử không liên kết và để đánh giá độ thành công trong các chiến dịch quảng cáo của Chúng tôi (bao gồm các chiến dịch quảng cáo trực tuyến có mục tiêu và cả các chương trình quảng cáo ngoại tuyến).

Để hiểu hơn cách thức người dùng truy cập và sử dụng Trang Điện Tử và Ứng Dụng của Chúng tôi, cả trên nền tảng cá nhân hóa và tổng hợp để cải thiện chất lượng Trang Điện Tử và Ứng Dụng cũng như đáp ứng các mong muốn của người dùng, sử dụng thông tin của Khách Hàng cho mục đích làm thông tin tham khảo và thực hiện nghiên cứu phân tích về hành vi của người dùng, thống kê số lượng người dùng.

Để quản lý chương trình khen thưởng cho hội viên của Chúng tôi.

Để quản lý các khảo sát và bảng trả lời các câu hỏi thực hiện cho việc nghiên cứu thị trường hoặc phục vụ cho các dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định, như một phần của hoạt động kinh doanh chung của chúng tôi và cho các mục đích quản trị kinh doanh khác, bao gồm xác thực danh tính của khách hàng, duy trì hồ sơ khách hàng, để giám sát việc tuân thủ của khách hàng với bất kỳ thỏa thuận nào với chúng tôi, để thu các khoản nợ của chúng tôi, để bảo vệ lợi ích kinh doanh của chúng tôi và để quản lý hoặc chuyển nhượng tài sản hoặc nợ của chúng tôi, chẳng hạn như trong trường hợp mua lại, chuyển nhượng hoặc sáp nhập thương hiệu , như được mô tả bên dưới.

Trường hợp chúng tôi tin rằng cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc sai sót, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào hoặc vi phạm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc Chính sách Bảo mật này.

Đối với các mục đích khác được thông báo và bổ sung sau này.2. PHẠM VI CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

2.1 Phạm vi Chúng Tôi sử dụng thông tin

Chúng Tôi thu thập thông tin trực tiếp từ Khách Hàng và từ các bên đối tác của Chúng Tôi cũng như bằng việc Khách Hàng truy cập vào Trang Điện Tử và Ứng Dụng của Chúng Tôi.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Trực Tiếp Từ Khách Hàng. Thông tin của Khách Hàng Chúng Tôi thu thập phụ thuộc việc Khách Hàng truy cập vào Trang Điện Tử, sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ do Chúng Tôi cung cấp như thế nào.

Đăng Ký Tập Luyện Thể Thao Trực Tuyến. Để đăng ký tập luyện thể thao trực tuyến tại Primal thông qua việc truy cập vào Trang Điện Tử và Ứng Dụng của Chúng Tôi, Khách Hàng phải cung cấp thông tin cá nhân bao gồm Họ tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, thông tin thanh toán (nhằm mục đích giữ chỗ cho việc tập luyện thể thao của Khách Hàng). Chúng tôi cũng thu thập thông tin liên quan đến điều kiện sức khỏe ảnh hưởng đến khả năng tham gia buổi luyện tập của Khách Hàng.

Đặt Lịch Tập Luyên Hoặc Mua Gói Tập Luyên Thể Thao Trực Tuyến. Khách Hàng phải cung cấp thông tin cá nhân bao gồm Họ tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, chiều cao – cân nặng, thông tin tài khoản thanh toán, tên tài khoản truy cập và mật mã, v.v nhằm mục đích tạo tài khoản đăng nhập để đặt lịch tập luyện thể thao hoặc mua gói tập trực tuyến thông qua Trang Điện Tử và Ứng Dụng của Chúng tôi. Khi Khách Hàng hoàn tất thỏa thuận đăng ký trở thành hội viên hoặc đăng ký sự kiện thể thao, Khách Hàng đồng thời cũng cung cấp cho Chúng tôi thông tin điều kiện sức khỏe của Khách Hàng đáp ứng tốt cho việc tập luyện thể thao của Khách Hàng. Nếu Khách Hàng không cung cấp thông tin này, Khách Hàng không thể tạo tài khoản trực tuyến của mình trên Trang Điện Tử và Ứng Dụng hay thực hiện thỏa thuận trở thành hội viên để đặt lịch tập luyện hay mua gói tập của Chúng tôi được.

Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin liên quan đến lịch tập luyện thể thao của Khách Hàng và thông tin thanh toán của Khách Hàng. Khách Hàng cũng có thể cung cấp thêm thông tin về sở thích luyện tập, ví dụ như huấn luyện viên và phòng tập ưa thích của Khách Hàng.

Khi Khách Hàng đến với Primal. Khi Khách Hàng muốn đăng ký tập luyện thể thao hay trở thành hội viên tại Primal, Khách Hàng vui lòng đăng ký thông tin cá nhân bao gồm Họ tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ thư điện tử, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, chiều cao – cân nặng, tình trạng hôn nhân, thông tin người liên hệ khẩn cấp, thông tin tài khoản thanh toán, v.v thông qua Ứng Dụng hoặc tại cơ sở phòng tập của Chúng tôi. Khách Hàng vui lòng cung cấp thông tin liên quan đến điều kiện sức khỏe ảnh hưởng đến khả năng tham gia buổi luyện tập của Khách Hàng. Nếu Khách Hàng không cung cấp đầy đủ thông tin này, Chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ của Chúng tôi đến Khách Hàng được.

Chúng tôi cũng đồng thời thu thập thông tin chi tiết liên quan đến buổi tập luyện Khách Hàng đã đặt như mục tiêu luyện tập thể thao, tần suất tập luyện (được cung cấp bởi Khách Hàng) và thông tin các sản phẩm Khách Hàng mua tại Primal. Chúng tôi cũng thu thập thông tin Khách Hàng bao gồm Họ tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ thư điện tử, mã số hội viên và địa điểm cơ sở Khách Hàng chọn để thực hiện luyện tập khi Khách Hàng đến đăng ký.

Như một phần của buổi luyện tập thể thao, nếu Khách Hàng chọn sử dụng thiết bị theo dõi nhịp tim cũng như theo dõi thông số số lượng cú đấm của mình, Chúng tôi cũng thu thập thông tin liên quan tới buổi tập của Khách Hàng gồm nhịp tim và các thông số thống kê tập luyện khác như số lượng kilomet Khách Hàng chạy được hay số lượng cú đấm của Khách Hàng trong một buổi tập.

Tại một số địa điểm nhất định, Khách hàng có quyền lựa chọn tự nguyện tham gia vào một chương trình quét cơ thể. Quá trình quét này sẽ đo khối lượng cơ, phần trăm chất béo và tổng lượng nước trong cơ thể của Khách Hàng, đồng thời sẽ báo cáo thành phần cơ thể tổng thể và chỉ số khối cơ thể(dựa trên chiều cao, cân nặng, giới tính và độ tuổi). Những bản quét này giúp Khách hàng hiểu tác dụng của việc tập luyện.

Các thông tin Chúng tôi thu thập được từ các Trang Mạng Xã Hội. Khi Khách Hàng đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình trên Ứng Dụng của Chúng tôi thông qua Facebook, Khách Hàng phải đăng nhập địa chỉ đăng ký thư điện tử và mật mã tài khoản Facebook của Khách Hàng. Chúng tôi cần xin phép Khách Hàng để truy cập vào: (i) thông tin cơ bản tài khoản Facebook của Khách Hàng (bao gồm thông tin Họ tên, hình ảnh đại diện, giới tính, mạng lưới, tên đăng nhập, danh sách bạn bè, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thư điện tử và bất kỳ thông tin nào khác của Khách Hàng được cài đặt ở chế độ công khai trên tài khoản Facebook của Khách Hàng); (ii) đăng tải trên trang Facebook của Khách Hàng; và (iii) truy cập vào trang bài viết đăng trên trang bản tin của Khách Hàng. Khi Khách Hàng cho phép, Chúng tôi có thể truy cập vào những thông tin này kể cả khi Khách Hàng chọn chế độ không công khai thông tin này trên Facebook.

Chúng tôi lưu trữ thông tin Khách Hàng được Chúng tôi thu thập được từ Facebook cùng với những thông tin khác Chúng tôi thu thập hoặc tiếp nhận từ Khách Hàng tuân theo các điều khoản thuộc Chính Sách Bảo Mật này. Bất kỳ trang mạng xã hội nào ví dụ như Facebook quản lý thông tin thu thập được từ Khách Hàng căn cứ theo điều khoản của riêng trang mạng xã hội đó. Đối với những thông tin …

Chúng tôi cũng thu thập thông tin của Khách Hàng khi Khách Hàng liên hệ Chúng tôi thông qua nền tảng. mạng xã hội. Nếu Khách Hàng nhắn tin cho Chúng tôi hay nhắc đến Chúng tôi trong các bài viết trên mạng xã hội, Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ tin nhắn của Khách Hàng hoặc bài viết của Khách Hàng có nhắc đến Chúng tôi.

Thông tin được Chúng tôi thu thập tự động. Hệ thống của Chúng tôi tự động thu thập thông tin của Khách Hàng khi Khách Hàng sử dụng Trang Điện Tử hay Ứng Dụng của Chúng tôi thông qua các cookies (tập tin văn bản nhỏ mà chúng tôi và các nhà điều hành các trang điện tử khác lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập vào Trang Điện Tử) và các công nghệ tương tự khác để lưu trữ dữ liệu bao gồm những công nghệ dùng để thiết kế ứng dụng di động. Để mở rộng phạm vi cho phép …. Vui lòng tham khảo thêm thông tin ở mục “Cookies và những cơ cấu tracking khác” bên dưới:

Trang Điện Tử:
Tên miền;
Loại trình duyệt và hệ điều hành Khách Hàng sử dụng;
Trang web Khách Hàng xem trên Trang Điện Tử, đường dẫn Khách Hàng nhấp chuột vào Trang Điện Tử, địa chỉ ID của Khách Hàng;
Độ dài những lần Khách Hàng ghé thăm Trang Điện Tử của Chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của Chúng tôi; URL được giới thiệu hoặc trang điện tử đã dẫn Khách Hàng đến Trang Điện Tử của Chúng tôi; và nhờ sự cho phép của Khách Hàng cho phép Chúng tôi truy cập được thông tin định vị trên thiết bị của quý khách, Primal xác định được khu vực vị trí của Khách Hàng nhằm giúp Chúng tôi quảng bá thương hiệu và dịch vụ của Primal.

Ứng Dụng:
ID của thiết bị di động, mẫu mã và tên thiết bị, loại hệ điều hành, tên và phiên bản;
Thông tin ngôn ngữ;
Các hoạt động trên Ứng Dụng và thời lượng Khách Hàng đăng nhập vào Ứng Dụng của Chúng tôi;
Thông tin vị trí của Khách Hàng. Khách Hàng cho phép Chúng tôi thu thập thông tin định vị vị trí cụ thể của Khách Hàng từ thiết bị di động của Khách Hàng nhằm: (1) theo dấu và sắp đặt các buổi luyện tập đi bộ/ chạy bộ bên ngoài phòng tập mà Khách Hàng bắt đầu trên Ứng Dụng; (2) giúp Khách Hàng định vị được vị trí cụ thể của Primal từ khu vực của Khách Hàng; và (3) giúp Chúng tôi quảng bả được dịch vụ của Chúng tôi. Khách Hàng cũng có thể tắt chức năng thông qua mục cài đặt trên thiết bị di động của Khách Hàng.
Luyện tập thể thao bên ngoài phòng tập: Khách Hàng cũng có thể sử dụng Ứng Dụng của Chúng tôi để theo dõi các buổi luyện tập đi bộ/ chạy bộ bên ngoài phòng tập. Ngoài ra để sắp đặt các buổi luyện tập như mô tả ở trên, Chúng tôi cũng sẽ thu thập thông tin ngày giờ các buổi luyện tập của Khách Hàng, nâng cao chương trình luyện tập của Khách Hàng, tiến độ tập luyện, tốc độ, thông tin đếm số bước chân, nhịp bước, ước chừng lượng năng lượng Khách Hàng tiêu thụ; và nếu Khách Hàng sử dụng thiết bị theo dõi nhịp tim trong quá trình tập luyện, Chúng tôi cũng thu thập thông tin nhịp tim của Khách Hàng.

2.2 Chia sẻ thông tin của Khách Hàng

Chúng tôi chia sẻ thông tin Khách Hàng bao gồm thông tin cá nhân trong các trường hợp sau:

Thử thách tập luyện và các buổi tập luyện: Trong quá trình tập luyện thể thao, người tham gia có thể chia sẻ thông tin tên tuổi, thông tin liên quan sức khỏe như nhịp tim với các thành viên khác trong buổi tập trên màn hình trong phòng tập của Chúng tôi. Nếu Khách Hàng tham gia chương trình thử thách tập luyện của Chúng tôi, Khách Hàng có thể chia sẻ thông tin tên tuổi và thông tin liên quan đến việc luyện tập của Khách Hàng cho các thành viên khác, cũng như thông tin về thử thách tập luyện Khách Hàng tham gia trên các kênh tài khoản mạng xã hội của Khách Hàng.

Tiết lộ thông tin Khách Hàng cho bên thứ ba. Khách Hàng xác nhận và chấp thuận rằng Công Ty có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bên thứ ba, các trang liên kết hoặc các chi nhánh của Công Ty. Việc tiết lộ thông tin của Khách Hàng được Chúng tôi thực hiện theo các ràng buộc trong Chính Sách Bảo Mật này.

Các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi tiết lộ thông tin Khách Hàng chúng tôi thu thập được cho các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý phân phối, v.v để họ đại diện cho Chúng tôi thực hiện các dịch vụ. Cụ thể, Khách hàng đăng ký trên cổng thông tin thuộc sở hữu của hệ thống Mindbody, như Chúng tôi mô tả ở trên, khi Khách Hàng đăng ký buổi tập, thông tin của Khách Hàng sẽ được cung cấp cho chủ sở hữu địa điểm đó.


3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách Hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.


4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookies (tập tin văn bản nhỏ mà chúng tôi và các nhà điều hành các trang điện tử khác lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị của Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập vào Trang Điện Tử) và các kênh theo dõi để theo sát thông tin Khách Hàng sử dụng Trang Điện Tử và Ứng Dụng của Chúng tôi. Chúng tôi kết hợp thông tin này với những thông tin cá nhân khác thu thập được từ Khách Hàng (bao gồm những nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi)

Cookies. Những tập tin văn bản nhỏ mà Chúng tôi chuyển dữ liệu từ ổ cứng của máy tính qua giao diện trang mạng điện tử của Khách Hàng nhằm mục đích lưu trữ thông tin. Một số cookies cho phép chúng tôi dễ dàng để Khách Hàng định hướng được Trang Điện Tử và Ứng Dụng của chúng tôi trong khi một số khác được dùng để giúp quá trình đăng nhập của Khách Hàng nhanh hơn hoặc cho phép Chúng tôi định vị các hoạt động của Khách Hàng trên Trang Điện Tử của Chúng tôi.

Tắt Cookies. Hầu như tất cả trình duyệt web đều chấp nhận cookies nhưng nếu Khách Hàng không muốn, Khách Hàng có thể tùy chỉnh để trình duyệt chặn các cookies sau này . Mục Hỗ Trợ trên thanh công cụ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho Khách Hàng biết cách tránh chấp nhận các cookies mới, cách để trình duyệt thông báo cho Khách Hàng khi Khách Hàng nhận cookies mới, hoặc cách tắt tất cả các cookies. Khách Hàng tắt các cookies khi truy cập vào Trang Điện Tử của Chúng tôi vẫn có thể xem một số khu vực trên Trang Điện Tử, nhưng vài tính năng sẽ không hoạt động.

Hình động trong suốt, thẻ pixel và các công nghệ khác. Hình động trong suốt là những hình đồ họa nhỏ cùng với định danh độc đáo, chức năng tương tự như cookies. Đối lập với cookies, cookies được lưu trữ trong ổ cứng của máy tính, còn hình động được chèn trong suốt trên web hoặc trang ứng dụng di động. Chúng tôi có thể sử dụng Hình Động (còn được gọi là bọ theo dõi, bọ web, hay thẻ pixel), để kết nối với Trang Điện Tử và Ứng Dụng của Chúng tôi, giữa các phần mềm khác, theo dõi hoạt động của Khách Hàng trên Trang Điện Tử hay người dùng Ứng Dụng của Chúng tôi giúp Chúng tôi quản lý nội dung và thống kê số liệu về việc sử dụng Trang Điện Tử hay Ứng Dụng của Chúng tôi. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi cũng sử dụng Hình Động trong suốt trong email HTML gửi đến Khách Hàng của Chúng tôi giúp chúng tôi theo dõi lượt phản hồi email của Khách Hàng, xác định được khi Khách Hàng xem email hay theo dõi bất cứ khi nào email được chuyển tiếp đi.

Phân Tích Thông Tin. Chúng tôi sử dụng các ứng dụng và thiết bị tự động như phần mềm phân tích Adobe hay phần mềm phân tích của Google để đánh giá việc sử dụng Trang Điện Tử của Chúng tôi và để mở rộng mức độ cho phép của Ứng Dụng. Chúng tôi cũng sử dụng nhưng phương thức phân tích khác để đánh giá Trang Điện Tử và Ứng Dụng của Chúng tôi. Chúng tôi sử dụng những công cụ này để giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất của Trang Điện Tử và Ứng dụng cũng như trải nghiệm người dùng. Những thực thể này cũng sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi khác như bọ web hay vật chứa lưu trữ cục bộ để chạy những dịch vụ của nó. Để biết thêm về phần mềm phân tích Adobe, vui lòng ghé qua trang https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. Để tìm hiểu thêm về các chính sách bảo mật của Google, vui lòng xem trang https://www.google.com/policies/privacy/. Khách Hàng cũng có thể tải công cụ phân tích của Google thêm vào thanh công cụ trên trình duyệt của Khách Hàng để hạn chế dữ liệu của mình khỏi việc sử dụng bởi phần mềm phân tích của Google tại trang https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Không
Theo Dõi. Hiện tại hệ thống của Chúng tôi không nhận diện trình duyệt yêu cầu “Không Theo Dõi”. Khách Hàng có thể tắt vài theo dõi được nhắc đến trong mục này ( ví dụ như tắt cookies); Khách Hàng cũng có thể thoát khỏi các quảng cáo theo đối tượng bằng cách làm theo hướng dẫn trong mục Mạng Lưới quảng cáo.

Mạng lưới quảng cáo. Chúng tôi sử dụng các nhà quảng cáo mạng để phân phát quảng cáo trên các trang điện tử không có liên kết hoặc các phương tiện khác (ví dụ: nền tảng mạng xã hội). Điều này cho phép chúng tôi và các nhà quảng cáo mạng nhắm mục tiêu quảng cáo đến Khách Hàng cho các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Các nhà cung cấp mạng lưới quảng cáo, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, và/ hoặc dịch vụ đo lường lưu lượng truy cập cũng sử dụng cookies, JavaScript, bọ web (bao gồm hình động trong suốt cài ẩn dưới web), Flash LSOs, và các công nghệ theo dõi khác để đo lường hiểu suất các quảng cáo và cá nhân hóa nội dung quảng cáo cho Khách Hàng. Các cookie này và các công nghệ khác được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật cụ thể của từng tổ chức, không phải chính sách này. Chúng tôi cung cấp cho những nhà quảng cáo thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, của Khách Hàng.


Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin nhất định (chẳng hạn như địa chỉ email của bạn) cho Đối tượng tùy chỉnh của Facebook (để biết thêm thông tin về Đối tượng tùy chỉnh của Facebook, hãy truy cập vào đây hoặc để chọn không tham gia, hãy truy cập trang tùy chọn quảng cáo của Facebook) —để chúng tôi có thể nhắm mục tiêu quảng cáo và nội dung tốt hơn cho Khách Hàng và những người khác có cùng sở thích trên các trang điện tử hoặc phương tiện khác (“Đối tượng tùy chỉnh”). Chúng tôi cũng có thể làm việc với các mạng quảng cáo và nền tảng tiếp thị khác cho phép chúng tôi và những người tham gia khác nhắm mục tiêu quảng cáo đến Đối tượng tùy chỉnh do chúng tôi và những người khác gửi. Khách Hàng cũng có thể kiểm soát cách Facebook và các mạng quảng cáo khác hiển thị một số quảng cáo nhất định cho quý khách, như được giải thích thêm trong chính sách bảo mật tương ứng của họ hoặc bằng cách sử dụng tùy chọn không tham gia được mô tả bên dưới.

Trang Điện Tử và Ứng Dụng của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến Trang Điện Tử của các pháp nhân không được liên kết. Mọi truy cập và sử dụng các trang điện tử được liên kết như vậy không bị điều chỉnh bởi Chính sách này, mà thay vào đó được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của các trang điện tử đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động thông tin của các trang điện tử đó.


5. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Tên đơn vị: Công ty TNHH Sức Mạnh Thể Thao

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317167181 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23 tháng 02 năm 2022

Địa chỉ trụ sở chính: Số 13 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ: Số 13 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Thư điện tử: [email protected]


6. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập khỏi bị mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy. Xin lưu ý rằng bất chấp những nỗ lực của chúng tôi, không có biện pháp bảo mật dữ liệu nào có thể đảm bảo.
Khách Hàng nên thực hiện các bước để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép vào mật khẩu, điện thoại và máy tính của mình bằng cách đăng xuất sau khi sử dụng máy tính dùng chung, chọn một mật khẩu mạnh mà không ai khác biết hoặc có thể dễ dàng đoán được và giữ thông tin đăng nhập của quý khách và mật khẩu riêng tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mật khẩu nào bị mất, bị đánh cắp hoặc bị xâm phạm hoặc đối với bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của bạn thông qua hoạt động mật khẩu trái phép.


7. TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách Hàng có thể sửa đổi thông tin cá nhân mà Khách Hàng đã gửi bằng cách đăng nhập vào tài khoản và cập nhật thông tin hồ sơ của mình. Khách Hàng cũng có thể cập nhật thông tin của mình bằng cách truy cập Primal Studio. Xin lưu ý rằng các bản sao của thông tin mà Khách Hàng đã cập nhật, sửa đổi hoặc xóa có thể vẫn có thể xem được trong các trang được lưu trong bộ nhớ và lưu trữ của Trang Điện Tử hoặc Ứng dụng trong một khoảng thời gian.


8. KHÁCH HÀNG CÓ THỂ LÀM GÌ VỚI CÁC THƯ ĐIỆN TỬ QUẢNG CÁO?

Theo luật hiện hành, Chúng tôi sẽ gửi thông tin quảng cáo định kỳ cho Khách Hàng. Khách Hàng có thể chọn không tham gia các thông báo như vậy bằng cách làm theo hướng dẫn chọn không tham gia có trong thông báo hoặc nếu Khách Hàng đã chọn nhận tin nhắn văn bản quảng cáo của chúng tôi, hãy trả lời DỪNG LẠI. Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu từ chối theo luật hiện hành. Nếu Khách Hàng chọn không nhận thông báo quảng cáo về các khuyến nghị hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng Khách Hàng có thể quan tâm, chúng tôi vẫn có thể gửi cho quý khách thông báo về tài khoản của quý khách hoặc bất kỳ dịch vụ nào quý khách đã yêu cầu hoặc nhận được từ chúng tôi. Người dùng ứng dụng có thể bật hoặc tắt thông báo đẩy bằng cách điều chỉnh cài đặt Ứng dụng hoặc thiết bị của họ.


9. CHÍNH SÁCH XỬ LÝ THIẾU NẠI

Trang Điện Tử, Ứng Dụng và các dịch vụ của Chúng tôi không được thiết kế cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu Chúng tôi phát hiện trẻ em dưới 13 tuổi cung cấp thông tin cá nhân cho Chúng tôi, Chúng tôi sẽ xóa những thông tin đó khỏi hệ thống.

Khi các thông tin của Khách Hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo, Khách Hàng vui lòng thông báo đến trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khiếu nại của Chúng Tôi:

CÔNG TY TNHH SỨC MẠNH THỂ THAO
13 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP. HCM
Email:
[email protected]


Hotline: 0965000342