Điều Khoản Sử Dụng


Những điều khoản sử dụng này (“Điều Khoản”) là hợp đồng hợp pháp giữa Khách Hàng và Công Ty TNHH Sức Mạnh Thể Thao (sau đây gọi tắt là ‘Primal’, ‘Công ty’, hay ‘Chúng tôi’) được áp dụng trên các dịch vụ có sẵn thông qua Trang Điện Tử của công ty tại trang: www.primalperformancelab.com cũng như trên các ứng dụng di động của công ty  (sau đây gọi là “Trang Điện Tử”). Bằng việc truy cập vào Trang Điện Tử, Khách Hàng đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý và tuân theo các Điều khoản. Nếu Khách Hàng không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào, không được truy cập hoặc sử dụng Trang Điện Tử.

Tại thời điểm đăng ký sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng phải từ đủ 14 tuổi trở lên.

Để đăng ký sử dụng Dịch Vụ trên Trang Điện Tử, Khách Hàng được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, số điện thoại di động, thư điện tử của Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của các thông tin do Khách Hàng cung cấp cho Công Ty, và Công Ty không có nghĩa vụ xác minh các thông tin đó.

Lưu ý: Các điều khoản này bao gồm điều khoản giải quyết tranh chấp và điều khoản trọng tài, bao gồm việc từ bỏ vụ kiện tập thể ảnh hưởng đến quyền của bạn theo Điều khoản và liên quan đến các tranh chấp mà bạn có thể có với Công ty. Bạn có thể chọn không tham gia ràng buộc trọng tài cá nhân và từ bỏ vụ kiện tập thể như được cung cấp bên dưới.


Miễn Trừ Trách Nhiệm Y Tế

Thông tin và tài liệu được đăng hoặc có thể truy cập thông qua Trang Điện Tử chỉ dành cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Công ty không đề xuất hoặc xác nhận bất kỳ sản phẩm, quy trình, ý kiến ​​cụ thể hoặc thông tin nào khác có thể được đề cập trên Trang Điện Tử. Việc phụ thuộc vào bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Công ty, các công ty liên kết, những người đóng góp hoặc những người dùng khác của Trang Điện Tử, Khách Hàng hoàn toàn chịu các rủi ro.

Khách Hàng nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ hoặc chuyên viên chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình tập thể dục nào. Điều này đặc biệt đúng nếu Khách Hàng hoặc gia đình của quý khách có tiền sử cao huyết áp hoặc bệnh tim, hoặc nếu Khách Hàng đã từng cảm thấy khó chịu khi tập thể dục. Đừng bao giờ bỏ qua lời khuyên y tế chuyên nghiệp hoặc trì hoãn việc tìm kiếm nó vì những điều Khách Hàng đã đọc trên Trang Điện Tử.

 


Thay Đổi

Công Ty có thể sửa đổi Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng tùy từng thời điểm và thông báo cho Khách Hàng thông qua việc Công Ty đăng tải bản cập nhật của các Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng lên Trang Điện Tử hoặc yêu cầu Khách hàng đồng ý với Điều Khoản và Điều kiện mới thông qua Ứng Dụng Di động. Việc Khách Hàng tiếp tục truy cập và sử dụng Trang Điện Tử sau khi Điều Khoản Và Điều Kiện dành cho Khách Hàng được cập nhật sẽ được xem là Khách Hàng đã đồng ý chịu sự ràng buộc của Điều Khoản Và Điều Kiện sau khi được sửa đổi. Trong trường hợp Khách Hàng không đồng ý với các nội dung thay đổi, Khách Hàng có thể ngừng truy cập và chấm dứt sử dụng Trang Điện Tử. Khách Hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên mục Điều Khoản Và Điều Kiện khi truy cập Trang Điện Tử để được cập nhật các quy định mới nhất của Công Ty dành cho Khách Hàng.

 


Sử Dụng Trang Điện Tử

Để truy cập các khu vực nhất định của Trang Điện Tử, Khách Hàng phải đăng ký tài khoản với Công ty và gửi tên, địa chỉ email, mật khẩu ưa thích và các thông tin khác được yêu cầu trên trang đăng ký tài khoản. Công ty sẽ có quyền phê duyệt hoặc từ chối tài khoản của Khách Hàng theo quyết định riêng của Công ty.

Bằng cách sử dụng Trang web này, Khách Hàng đại diện, thừa nhận và đồng ý rằng Khách Hàng từ 18 tuổi trở lên hoặc độ tuổi thành niên hợp pháp ở quốc gia có thẩm quyền của bạn, hoặc nếu Khách Hàng dưới 18 tuổi hoặc tuổi thành niên hợp pháp ở quốc gia của quý khách nhưng từ 13 tuổi trở lên (“Trẻ vị thành niên”), Khách Hàng đang sử dụng Trang Điện Tử với sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý khách, những người đã đồng ý với Điều khoản. Nếu Khách Hàng là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý với Điều khoản vì lợi ích của Trẻ vị thành niên, Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc Trẻ vị thành niên sử dụng Trang Điện Tử, bao gồm tất cả trách nhiệm pháp lý mà trẻ vị thành niên phải chịu. Nếu quý khách chưa đủ 13 tuổi, quý khách không được phép sử dụng Trang web.

Công ty cung cấp cho Khách Hàng giới hạn, cá nhân, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để chỉ sử dụng Trang Điện Tử và Tài liệu khi được các Điều khoản này cho phép rõ ràng.

 


Mật Khẩu

Khách Hàng chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu tài khoản của Khách Hàng để đăng nhập vào Trang Điện Tử (sau đây gọi là “Mật Khẩu”) và cho tất cả các hoạt động cần sử dụng mật khẩu của Khách Hàng. Khách Hàng cũng đồng ý không chia sẻ Mật khẩu của Khách Hàng hay để người khác truy cập hay sử dụng Mật khẩu của Khách Hàng hay làm việc gì có thể gây nguy hiểm đến việc bảo mật Mật khẩu của Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý thông báo ngay cho Công ty nếu Mật khẩu của quý khách bị mất, bị đánh cắp, nếu Khách Hàng biết về việc sử dụng trái phép Mật khẩu của mình hoặc nếu Khách Hàng biết về bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác liên quan đến Trang Điện Tử.

Tất cả thông tin Khách Hàng cung cấp hay đăng ký tài khoản thông qua Trang Điện Tử hay Ứng dụng di động  phải chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật thường xuyên. Khách Hàng có thể thay đổi, sửa đổi hoặc gỡ bỏ bất cứ thông tin từ tài khoản của mình bằng việc đăng nhập trực tiếp vào tài khoản của mình để thực hiện.

 


Ứng Dụng Di Động

Các điều khoản bên dưới áp dụng cho ứng dụng di động mà Công ty cung cấp cho Khách Hàng được thiết kế để sử dụng trên thiết bị di động hỗ trợ iOS của Apple (“Ứng dụng iOS”):

Khách Hàng hiểu rằng những Điều Khoản này chỉ ràng buộc giữa Khách Hàng và Công ty Chúng tôi, không phải từ công ty Apple (sau đây gọi tắt là “Apple”).

Việc Khách Hàng sử dụng Ứng dụng iOS phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ hiện hành của Apple trên App Store.

Công ty chúng tôi chứ không phải Apple, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Ứng dụng iOS cũng như Dịch vụ và nội dung có sẵn trên đó. Khách Hàng thừa nhận rằng Apple không có nghĩa vụ cung cấp các dịch vụ bảo trì và hỗ trợ đối với Ứng dụng iOS của chúng tôi. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành nào đối với Ứng dụng iOS.

Khách Hàng đồng ý Công ty chứ không phải Apple chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Ứng dụng iOS hoặc việc bạn sở hữu và / hoặc sử dụng Ứng dụng iOS, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (i) yêu cầu trách nhiệm sản phẩm; (ii) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng Ứng dụng iOS không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (iii) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự và tất cả các khiếu nại đó chỉ chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản này và bất kỳ luật nào áp dụng cho chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp Ứng dụng iOS.

Khách Hàng đồng ý rằng Công ty chứ không phải Apple, sẽ chịu trách nhiệm, trong phạm vi yêu cầu của Điều khoản này, đối với việc điều tra, bảo vệ, giải quyết và xử lý mọi khiếu nại vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba liên quan đến Ứng dụng iOS hoặc quyền sở hữu của Khách Hàng và sử dụng Ứng dụng iOS.

Khách Hàng tuyên bố và đảm bảo rằng (i) Khách Hàng không ở quốc gia đang bị Chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc đã được Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; và (ii) Khách Hàng không có tên trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ.

Khách Hàng đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng iOS (ví dụ: bạn không được vi phạm các điều khoản thỏa thuận về dịch vụ dữ liệu không dây khi sử dụng Ứng dụng iOS).

Khách Hàng đồng ý rằng Apple và các công ty con của Apple là người thụ hưởng bên thứ ba đối với các Điều khoản này vì chúng liên quan đến giấy phép Ứng dụng iOS của Khách Hàng. Khi Khách Hàng chấp nhận các Điều khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) để thực thi các Điều khoản này chống lại Khách Hàng vì chúng liên quan đến giấy phép Ứng dụng iOS của quý khách với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba.

Các điều khoản sau áp dụng đối với ứng dụng di động mà Công ty cung cấp cho Khách Hàng được thiết kế để sử dụng trên thiết bị di động hỗ trợ Android (“Ứng dụng Android”):

Khách Hàng hiểu rằng những Điều Khoản này được thống nhất giữa Khách Hàng và Công ty, không phải với công ty Google (sau đây gọi là “Google”).

Khách Hàng sử dụng Ứng dụng Android phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ Android Market hiện hành khi đó của Google.

Google chỉ là nhà cung cấp dịch vụ của Android Market mà Khách Hàng có được Ứng Dụng Android. Công ty là người chịu trách nhiệm với các Ứng Dụng Android và Dịch Vụ cũng như các nội dung sẵn có, chứ không phải Google. Google không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý với Khách Hàng đối với Ứng dụng Android hoặc các Điều khoản này.

Khách Hàng hiểu và đồng ý Google là bên thứ ba thụ hưởng các Điều khoản vì chúng có liên quan đến Ứng dụng Android.

Ngoài ra, nếu Khách Hàng sử dụng các ứng dụng di động để truy cập Trang Điện Tử, các ứng dụng đó có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản cập nhật theo thời gian và Khách Hàng đồng ý nhận các bản cập nhật đó (và cho phép chúng tôi cung cấp các bản cập nhật này) trên thiết bị di động của bạn như một phần của sử dụng Trang Điện Tử.

 


Điều Khoản Vị Trí Địa Lý

Trang Điện Tử bao gồm có thể sử dụng một số chức năng và dịch vụ do bên thứ ba cung cấp cho phép Công ty cung cấp bản đồ, mã hóa địa lý, địa điểm và nội dung khác. Nếu ứng dụng di động Khách Hàng cài đặt bao gồm các dịch vụ định vị từ công ty Google (“Google”), việc sử dụng các Dịch Vụ định vị đó phải tuân theo Điều Khoản sử dụng hiện hành của Google đối với Google Maps / Google Earth và bằng cách sử dụng các dịch vụ đó, Khách Hàng đồng ý với bị ràng buộc bởi Điều khoản Sử dụng của Google.

 


Điều Khoản Mua Hàng

Công ty cho phép Khách Hàng sử dụng ứng dụng di động hay trang điện tử hay các cổng trực tuyến của công ty để đặt hàng các lớp tập, gói tập cá nhân, hàng hóa, trang thiết bị và dụng cụ tập. Để đặt hàng các dịch vụ như vậy, Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin liên quan đến giao dịch của mình cho bên xử lý thanh toán - bên thứ ba của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, số tài khoản tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn, ngày hết hạn của thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Khách Hàng, tên trên thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và / hoặc địa chỉ thanh toán của Khách Hàng ("Thông tin thanh toán"). Bằng cách cung cấp Thông tin thanh toán, Khách Hàng ủy quyền rõ ràng cho chúng tôi và / hoặc bên xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi tính các khoản phí áp dụng cho phương thức thanh toán do Khách Hàng cung cấp, cũng như mọi khoản thuế hiện hành và các khoản phí khác phát sinh từ đó. Khách Hàng đồng ý rằng chúng tôi (hoặc bên xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi) có thể tính bất kỳ số tiền chưa thanh toán nào đối với phương thức thanh toán do Khách Hàng cung cấp và / hoặc gửi cho Khách Hàng hóa đơn cho các khoản phí chưa thanh toán đó.

 


Điều Khoản Về Các Cuộc Thi Và Chương Trình Khuyến Mãi

Mọi cuộc thi, xổ số, khảo sát, trò chơi, chương trình khách hàng thân thiết hoặc các chương trình khuyến mãi tương tự (gọi chung là “Khuyến Mại”) được cung cấp thông qua Trang Điện Tử có thể chịu sự điều chỉnh của các quy tắc và điều khoản và điều kiện (“Điều Khoản Khuyến Mại”) tách biệt với các Điều khoản này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ Chương Trình Khuyến Mãi nào, vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành cũng như Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Nếu bất kỳ Điều Khoản Khuyến Mãi nào xung đột với các Điều Khoản này, thì Điều Khoản Khuyến Mãi sẽ chi phối.

 


Các Đường Dẫn Đến Trang Liên Kết Bên Thứ Ba

Chúng tôi cung cấp các đường dẫn từ Trang Điện Tử đến các trang liên kết bên thứ ba (sau đây gọi là “Trang Liên Kết”), bao gồm nhưng không giới hạn những đường dẫn của bên thứ ba là những người quản lý việc bán hàng hóa mang thương hiệu Công ty và đặt chỗ cho Công ty (tức là MINDBODY). Nếu Khách Hàng sử dụng các đường dẫn này, Khách Hàng sẽ rời khỏi Trang Điện Tử. Công ty cung cấp các đường dẫn này cho Khách Hàng để tạo sự thuận tiện và chúng tôi không xác minh, đưa ra bất kỳ tuyên bố nào hoặc chịu trách nhiệm về các Trang điện tử của Bên thứ ba, bao gồm cả tính trung thực, tính chính xác, chất lượng hoặc đầy đủ của nội dung, dịch vụ, liên kết được hiển thị, hoặc các hoạt động khác được thực hiện trên hoặc thông qua Trang điện tử của Bên thứ ba. Do đó, trừ khi được nêu cụ thể trên Trang điện tử, chúng tôi không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về Trang điện tử của bên thứ ba hoặc bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc kết quả nào có thể thu được thông qua việc sử dụng Trang điện tử của bên thứ ba. Ngoài ra, một số khu vực nhất định của Trang điện tử có thể cho phép Khách Hàng tương tác hoặc thực hiện giao dịch với Trang điện tử của bên thứ ba. Nếu vậy, Khách Hàng có thể thiết lập cấu hình cài đặt quyền riêng tư của tài khoản của mình trên Trang điện tử của bên thứ ba cho phép chia sẻ các hoạt động của Khách Hàng với các địa chỉ liên hệ của Khách Hàng trên Trang điện tử của bên thứ ba đó. Nếu Khách Hàng quyết định truy cập bất kỳ Trang điện tử của Bên thứ ba được liên kết trên Trang điện tử, Khách Hàng hoàn toàn tự chịu rủi ro và Khách Hàng phải tuân theo các chính sách bảo mật cũng như các điều khoản và điều kiện cho Trang điện tử của Bên thứ ba đó.

Khách hàng đồng ý trong giới hạn pháp luật hiện hành cho phép, trong bất kỳ tình huống nào, công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, thông tin, nguồn lực, hoặc nội dung có trên hoặc thông qua bất kỳ trang điện tử của bên thứ ba nào, cũng như đối với các giao dịch thương mại hoặc truyền thông của bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ tác hại nào liên quan đến bất kỳ hàng hóa, dịch vụ, thông tin, nguồn lực hoặc nội dung có trên hoặc thông qua bất kỳ trang web bên thứ ba nào, hoặc đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát gây ra hay cảnh báo kết nối với việc sử dụng hoặc tín nhiệm của khách hàng về nội dung hoặc việc thực hiện kinh doanh của bất kỳ bên thứ ba nào.

 


Thương Hiệu và Nội Dung

Tất cả thông tin và nội dung được cung cấp thông qua Trang Điện Tử của Chúng tôi như nhãn hiệu, thương hiệu dịch vụ, tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, văn bản, hình ảnh đồ họa, lô-gô, hình ảnh và biểu tượng; cũng như sự sắp xếp của chúng, phần mềm, cập nhật ứng dụng, và những tài liệu khác (sau đây gọi là “Tài Liệu”) là tài sản duy nhất của Công ty hoặc người cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác.

Nghiêm cấm các hành vi sửa đổi, chỉnh sửa, sao chép, tái sản xuất, tạo ra các tác phẩm phái sinh, thiết kế đối chiếu, thay đổi, nâng cao hoặc bằng bất kỳ hình thức khai thác nào để khai thác bất kỳ phần nào của Trang Điện Tử bao gồm cả Tài liệu theo bất kỳ cách nào. Nếu Khách Hàng vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong số này, giấy phép trên sẽ tự động chấm dứt. Mọi quyền hạn hoặc giấy phép không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu.

 


Điều Khoản Miễn Trừ Bảo Hành

Khách Hàng sử dụng Trang Điện Tử chấp nhận tự chịu rủi ro của mình. Công ty luôn cố gắng đảm bảo tính chính xác của các Tài liệu trên Trang Điện Tử, tuy nhiên, các Tài liệu đôi khi có thể bao gồm các điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy hay các lỗi khác. Trong phạm vi luật pháp hiện hành cho phép, Công ty không đảm bảo tính chính xác hoặc kịp thời của các Tài liệu có trên Trang Điện Tử. Trong phạm vi luật hiện hành cho phép, Công ty không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Tài liệu, cho dù được cung cấp bởi Công ty, người cấp phép hoặc nhà cung cấp của chúng tôi hoặc những người dùng khác.

Công ty, đối với chính công ty và các nhà cấp phép của chúng tôi, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi không tuyên bố, ngụ ý hoặc truyền tuyên bố, bảo đảm hoặc bảo đảm trong kết nối với trang điện tử, dịch vụ, ứng dụng di động hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan , sự tương thích, sự thật, tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được chứa hoặc trình bày trên trang web hoặc ứng dụng di động, bao gồm nhưng không giới hạn tài liệu.

Không có giải thích khác được khai thác, trong tối đa phạm vi pháp luật hiện hành cho phép; trang điện tử, dịch vụ, ứng dụng di động, tài liệu và bất kỳ thông tin hay nội dung của chúng tôi được thể hiện hay trình bày trên hoặc thông qua trang điện tử cung cấp đến khách hàng.

Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, chúng tôi không cần tuyên bố hoặc bảo đảm về chất lượng hoặc sự tương thích của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc doanh nghiệp nào có thể được hiển thị trên trang điện tử, trên ứng dụng di động hoặc thông qua các dịch vụ, hoặc hành vi của người dùng trên trang điện tử, ứng dụng di động hoặc dịch vụ. Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm trong tất cả các hành vi giao tiếp và tương tác với những người sử dụng trang điện tử, ứng dụng di động hoặc dịch vụ khác và với những cá nhân khác, chủ thể khác mà khách hàng giao tiếp hoặc tương tác từ kết quả của việc khách hàng sử dụng trang điện tử, ứng dụng di động và / hoặc dịch vụ, đặc biệt khi khách hàng quyết định gặp gỡ hay làm việc trực tiếp với cá nhân/ chủ thể đó bên ngoài.

 


Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

Trong giới hạn pháp luật hiện hành cho phép, công ty không chịu trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng cho các hệ quả thiệt hại từ hành vi sử dụng ứng dụng di động hay từ việc khách hàng trình bày, sao chép, hay tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang điện tử. Để tối đa hóa giới hạn pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với khách hàng về bất kỳ hậu quả thiệt hại, bổ sung, khai thác, ngoại lệ, sự cố, hoặc hậu quả khác (bao gồm mất dữ liệu, doanh thu, lợi nhuận, sử dụng hoặc trục lợi kinh tế khác) tuy nhiên nếu phát sinh (kể cả trong hợp đồng, sai lầm (bao gồm tiêu cực) hoặc cái khác), ngay cả nếu công ty biết có khả năng thiệt hại đó.

Khách hàng là người chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả hành vi giao tiếp, tương tác với các người dùng khác trên trang điện tử, ứng dụng di động, hay dịch vụ hay các cá nhân khác, với người dùng khác mà khách hàng giao tiếp hay tương tác như hệ quả của việc sử dụng ở đây. Khách hàng hiểu rằng chúng tôi không thực hiện bất kỳ lưu ý nào để xác minh các báo cáo của người sử dụng trang điện tử, ứng dụng di động hay dịch vụ. Chúng tôi không đại diện hay đảm bảo hành vi của người sử dụng trang điện tử, ứng dụng di động hoặc dịch vụ hoặc sự tương thích của họ với bất kỳ người dùng hiện tại hoặc tương lai nào của trang điện tử, ứng dụng di động hoặc dịch vụ. Khách hàng đồng ý chịu trách nhiệm trong tất cả các hành vi giao tiếp và tương tác với những cá nhân mà khách hàng giao tiếp hoặc tương tác từ kết quả của việc khách hàng sử dụng trang điện tử, ứng dụng di động hoặc dịch vụ, đặc biệt khi khách hàng giao tiếp bên ngoài hoặc gặp gỡ trực tiếp.

 


Điều Khoản Giải Quyết Tranh Chấp Và Quyền Tài Phán, Miễn Trừ Kiện Tập Thể

Khách Hàng vui lòng đọc cẩn thận các Điều Khoản Giải Quyết Tranh Chấp và Quyền Tài Phán (sau đây gọi là “ Điều Khoản”). Điều Khoản này ảnh hưởng đến quyền của Khách Hàng (không giới hạn bất kỳ quyền nào dành cho Khách Hàng ….).

Tất cả các Điều Khoản (như định nghĩa bên dưới) giữa Khách Hàng và Công ty được ràng buộc bằng Quyền Tài Phán. Tài Phán là một hình thức giải quyết tranh chấp riêng và thay thế quyền ra tòa. Trong trường hợp không có Điều khoản này, Khách Hàng có quyền hoặc cơ hội đưa ra yêu cầu trước tòa, trước thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn và / hoặc tham gia hoặc được đại diện trong một vụ kiện do người khác đệ trình lên tòa án (bao gồm, nhưng không giới hạn …). Trừ khi có quy định khác, việc tham gia vào các Điều khoản này đồng nghĩa với việc Khách Hàng từ bỏ quyền khởi kiện các khiếu nại và mọi cơ hội được thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn xét xử. Không có thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn trong trọng tài, và việc xem xét của tòa án đối với phán quyết của trọng tài bị hạn chế. Tài Phán phải tuân theo các Điều khoản này và có thể đưa ra mức bồi thường thiệt hại tương tự như tòa án (bao gồm cả phí luật sư). Đối với mục đích của Điều khoản này, “Công ty” có nghĩa là Công ty và các công ty mẹ, công ty con và công ty liên kết, và từng cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý tương ứng của công ty. Thuật ngữ “Tranh chấp” có nghĩa là bất kỳ tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi nào giữa Khách Hàng và Công ty liên quan đến, phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào trong mối quan hệ của Khách Hàng với Công ty, cho dù dựa trên hợp đồng, quy chế, quy định, pháp lệnh, sai lệch (bao gồm, nhưng không giới hạn các hành vi gian lận, trình bày sai sự thật, giả mạo gian lận hoặc sơ suất), hoặc bất kỳ nguyên nhân hợp pháp hoặc công bằng nào khác của hành động hoặc yêu cầu cứu trợ, và bao gồm hiệu lực, khả năng thực thi hoặc phạm vi của Điều khoản này (ngoại trừ khả năng thực thi của Điều khoản Miễn trừ Kiện Tập thể bên dưới). “Tranh chấp” được hiểu theo nghĩa rộng nhất có thể sẽ được thi hành và bao gồm bất kỳ khiếu nại nào chống lại các bên khác liên quan đến dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp hoặc lập hóa đơn cho Khách Hàng (chẳng hạn như người cấp phép, nhà cung cấp, đại lý hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của Công ty) bất cứ khi nào Khách Hàng cũng khẳng định các tuyên bố chống lại chúng tôi trong cùng một thủ tục.

Khách hàng và công ty đồng ý rằng, ngoại trừ khi được cung cấp dưới đây, bất kỳ và tất cả tranh chấp như đã được định nghĩa ở trên, hiện tại hoặc dựa trên các hành vi hoặc lý do trong quá trình hoặc tương lai, sẽ được giải quyết riêng và cuối cùng bằng cách ràng buộc hơn trong tòa án theo quy định này.

 


Giải Quyết Khiếu Nại Trước Trọng Tài Phán/ Quyền Miễn Trừ

Bất kể những điều trên, Khách Hàng hoặc Công ty có thể chọn theo đuổi Tranh chấp tại tòa án chứ không phải bằng trọng tài nếu (a) Tranh chấp đủ điều kiện, tranh chấp có thể được khởi kiện tại một tòa án khiếu nại nhỏ hoặc, trong phạm vi có quyền tài phán, một cơ quan có thẩm quyền tương đương; hoặc (b) KHÁCH HÀNG CHỌN KHÔNG THAM GIA CÁC THỦ TỤC THAM GIA NÀY TRONG VÒNG 30 NGÀY KỂ TỪ NGÀY KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý ĐẦU TIÊN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY (“Thời hạn Chọn không tham gia”). Khách Hàng có thể chọn không tham gia cho Điều Khoản này thông báo bằng văn bản gửi mail cho Chúng tôi – Phòng Pháp Lý, Công ty TNHH Sức Mạnh Thể Thao, số 13 Nguyễn Duy Hiệu, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thông báo bằng văn bản của Khách Hàng phải bao gồm (1) Họ tên, (2) Địa chỉ cư trú và (3) Tuyên bố rõ ràng rằng Khách Hàng không muốn giải quyết tranh chấp với Công ty thông qua trọng tài. Quyết định từ chối Điều khoản Trọng tài này của Khách Hàng sẽ không có ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của Khách Hàng với Công ty. Bất kỳ yêu cầu từ chối nào nhận được sau Thời hạn Chọn không tham gia sẽ không có hiệu lực và Khách Hàng phải theo đuổi Tranh chấp của mình tại trọng tài phán hoặc tòa án khiếu nại nhỏ (hoặc, trong phạm vi nó có thẩm quyền, một cơ quan khác có thẩm quyền tương đương).

Miễn Trừ Kiện Tập Thể

Trừ khi có quy định khác trong Điều khoản này, trọng tài không được tổng hợp nhiều khiếu nại của một người và không được chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng hoặc khiếu nại tập thể hoặc đại diện nào (chẳng hạn như một vụ kiện tập thể, vụ kiện tổng hợp, hành động đại diện hoặc hành động chung của luật sư tư nhân) trừ khi cả Khách Hàng và Công ty đồng ý cụ thể làm như vậy bằng văn bản sau khi bắt đầu phân xử. Nếu Khách Hàng chọn theo đuổi Tranh chấp của mình tại tòa án bằng cách chọn không tham gia Điều khoản trọng tài, như đã nêu ở trên, thì Điều khoản từ bỏ vụ kiện tập thể này sẽ không áp dụng cho Khách Hàng. Khách Hàng hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang Điện Tử hoặc các ứng dụng di động đều không thể là đại diện tập thể, thành viên của tập thể, hoặc tham gia vào tập thể, hợp nhất hoặc đại diện mà không tuân thủ các yêu cầu chọn không tham gia ở trên.

Tính Hiệu Lực Từng Phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này (ngoài điều khoản của Điều khoản Miễn Trừ Kiện Tập Thể ở trên) bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được gỡ bỏ khỏi Điều Khoản này và phần còn lại của Điều khoản này được áp dụng đầy đủ hiệu lực. Nếu điều khoản Miễn Trừ Kiện Tập Thể bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, toàn bộ Điều khoản này sẽ không thể thi hành và Tranh chấp sẽ do tòa án quyết định.

Nếu toàn bộ Điều khoản này không có hiệu lực thi hành vì bất kỳ lý do gì, ngoại trừ các trường hợp bị pháp luật nghiêm cấm, Khách Hàng đồng ý rằng thẩm quyền và địa điểm độc quyền trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Tranh chấp nào sẽ được quyết định tại các tòa án ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 

Điều Khoản Mở Rộng

Điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi chấm dứt dịch vụ của Khách Hàng với Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào trái ngược với Điều khoản này, chúng tôi đồng ý rằng nếu Công ty thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Điều khoản này (ngoài thay đổi đối với Địa chỉ thông báo), Khách Hàng có thể từ chối bất kỳ thay đổi nào như vậy và yêu cầu Công ty tuân thủ ngôn ngữ hiện tại trong Điều khoản này nếu xảy ra tranh chấp giữa Khách Hàng và Công ty.

 

Điều Khoản Chung

Chúng tôi muốn thông báo cho Khách Hàng nếu chúng tôi nhận thấy Khách Hàng không tuân thủ các Điều khoản này và khuyến nghị Khách Hàng bất kỳ hành động sửa chữa cần thiết nào. Tuy nhiên, một số vi phạm nhất định đối với các Điều khoản này, do chúng tôi xác định, có thể dẫn đến việc Khách Hàng bị chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập vào Trang Điện Tử và / hoặc giấy phép sử dụng các ứng dụng di động mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế và bất kỳ luật nào dựa trên Đạo luật Thống nhất Giao dịch Thông tin Máy tính (UCITA) sẽ không áp dụng cho các Điều khoản này. Ngoại trừ các Tranh chấp được phân xử bằng trọng tài phán như được mô tả ở trên, bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Điều khoản này, Trang Điện Tử hoặc các ứng dụng di động sẽ được xét xử tại các tòa án đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nếu bất kỳ Điều khoản nào trong số này được phát hiện là không phù hợp với pháp luật hiện hành, thì điều khoản đó sẽ được hiểu là để phản ánh ý định của các bên và sẽ không có điều khoản nào khác được sửa đổi. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ Điều khoản nào trong số này không phải là sự từ bỏ điều khoản đó. Các Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa Khách Hàng và Công ty và thay thế tất cả các cuộc đàm phán, thảo luận hoặc thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời nói trước đó giữa Khách Hàng và Công ty về Trang Điện Tử và các ứng dụng di động. Các quyền sở hữu, miễn trừ trách nhiệm bảo hành, tuyên bố do Khách Hàng đưa ra, bồi thường, giới hạn trách nhiệm pháp lý và các quy định chung sẽ vẫn được áp dụng sau khi chấm dứt các Điều khoản này.